obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zskuzmice/obrazy/logokuzmice.gif Základná škola s materskou školou Kuzmice
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Domov
  AKTUALITY - nové!!!!
  ROZVRHY HODÍN
  - Projekt CVS
    Výmenná stហ2014
    Z činnosti krúžkov
    Výmenná stហ2013
    - Osvetový program
  + Základná škola
  + Materská škola
  + Školský parlament
  "Školník" - časopis
  Video o škole
  + Fotogaléria od 1.9.2015
  + Fotogaléria od 1.9.2014
  + Fotogaléria od 1.9.2013
  + Fotogaléria od 1.9.2012
  + Fotogaléria od 1.9.2011
  + Fotogaléria od 1.9.2010
  + Fotogaléria od 1.9.2009
  + Fotogaléria od 1.9.2007
  IŽK
  Absolventi školy
  Rada školy
  Rodičovské združenie
  - Verejné obstarávanie
    Faktúry
    Objednávky
    Zmluvy
  Kontakt
  Kniha návštev
  Mapa servera
logo_opv_farebne.jpgmpc_logotyp_modra.jpgimage001.jpgeu-esf-vertical-color.jpg
 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnos / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
 
Začiatkom školského roka 2012/2013 sa naša škola zapojila do projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“. V rámci projektu pribudli v školskom vzdelávacom programe 3 predmety: Praktiká z geografie v 8. ročnku, Loptové hry v 5. ročníku a Tvorivá dramatika v 6. ročníku. Pre žiakov bolo vytvorených 8 krúžkov: Spev a tanec, Šikovníček I, Šikovníček II, Šikovníček III, Mladý záchranár, Multikultúrna výchova I, Multikultúrna výchova II, Poznávanie a ochrana prírody. V súvislosti s projektom vznikli dve pracovné miesta – asistent učiteža implementujúci CVS .  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web