obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zskuzmice/obrazy/logokuzmice.gif Základná škola s materskou školou Kuzmice
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Domov
  AKTUALITY - nové!!!!
  ROZVRHY HODÍN
  + Projekt CVS
  + Základná škola
  + Materská škola
  - Školský parlament
    Naše akcie
  "Školník" - časopis
  Video o škole
  + Fotogaléria od 1.9.2015
  + Fotogaléria od 1.9.2014
  + Fotogaléria od 1.9.2013
  + Fotogaléria od 1.9.2012
  + Fotogaléria od 1.9.2011
  + Fotogaléria od 1.9.2010
  + Fotogaléria od 1.9.2009
  + Fotogaléria od 1.9.2007
  IŽK
  Absolventi školy
  Rada školy
  Rodičovské združenie
  + Verejné obstarávanie
  Kontakt
  Kniha návštev
  Mapa servera
 
Akcie v školskom roku 2011 - 2012  
 
Po škole chodí Mikuláš                                                      (fotogaléria)  
Už na prvej vyučovacej hodine žiaci 1.stupňa s napätím očakávali, kedy sa otvoria dvere a do triedy príde Mikuláš s anjelom a čertom. Dočkali sa hneď zrána a plní napätia a očakávania recitovali básničky a spievali pesničky. Čert skontroloval zošity a niektorých pochválil, ale boli aj takí, ktorých príde čert skontrolovať. Neskôr deti vystrašil ďalší Mikuláš z MŠ, ktorý si vymenil pôsobisko so školským Mikulášom. Deti prisľúbili , že sa budú slušne správať a v škole sa usilovne učiť. Na záver bolo každé dieťa odmenené sladkosťami, ktoré im dali panie učiteľky. 
Hadbávna Dagmar, koordinátor ŠP 
  
 
Biela pastelka  
Aj v tomto školskom roku sa na nás obrátila o pomoc Únia slabozrakých Slovenska, aby sme verejnou zbierkou prispeli na pomôcky deťom, ktoré majú postihnutý zrak. Podarilo sa speňažiť všetkých sto pasteliek a kalendárikov aj vďaka veľkej aktivite členov Školského parlamentu Marekovi Bogdaňovi, Miške Závodskej a Cyrilovi Keruľ-Kmecovi. Poďakovanie patrí aj p.Anne Bogdaňovej, ktorá pastelky ponúkala v Košiciach v mieste svojho pracoviska. Sumu, ktorú sme vyzbierali, ešte nepoznáme, ale po uverejnení bude na nástenke ŠP. Pracovníci Únie nám ponúkli prezentáciu pomôcok, aby všetci, ktorí prispeli, videli s čím pracujú slabozraké deti. Táto prezentácia sa uskutoční po dohode pedagogického zboru koncom školského roku. Všetkým ďakujeme za príspevok!  
Hadbávna Dagmar, koordinátor ŠP 
 
foto  z akcie:
 
bielapastelka2011007.jpgbielapastelka2011008.jpgbielapastelka2011010.jpgbielapastelka2011009.jpg
 
Naše akcie v školskom roku 2010/2011  
 
 
Hurá, je tu Mikuláš!                                                    ( foto )         
Dočkali sme sa 6.decembra a hneď zrána nás prekvapil Mikuláš, čert a anjel, ktorí vošli do každej triedy, pozerali zošity žiakom na prvom stupni a chceli počuť od detí básničku alebo pieseň. Deti sa im veľmi potešili, ale naši najmenší nulťáci od strachu vliezli pod lavicu. Museli sľúbiť Mikulášovi, že sa budú dobre učiť. Potom sa Mikuláš s deťmi rozlúčil a odišiel do materskej školy. 
 
Hadbávna Dagmar, koordinátor ŠP 
 
 
Aktivity UNICEF na našej škole.                                                ( foto) 
 
Dňa 27.12.2010 nás navštívila dobrovoľná spolupracovníčka pre UNICEF, aby nám a žiakom 1.stupňa odprezentovala to, čo sa deje v zaostalých krajinách sveta a kde deti nemajú taký pokojný život ako u nás. Prvá aktivita mala názov: „ Všetci sme si rovní“ a bola v ročníkoch 1.A.a 2.A. Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie a nakreslili chudobným deťom na pamiatku obrázky. Druhá aktivita bola zameraná na staršie deti – 3. a 4. ročník a mala názov: „ Právo na vzdelanie“. Žiaci sa do nej zapájali pomocou kartičiek a všetci na toto stretnutie v dobrom spomínajú. 
V týchto dňoch vrcholí predaj vianočných pohľadníc UNICEF, ktorí sa uskutočnil vo všetkých inštitúciách obce Kuzmice a Brezina a výťažok z predaja bude venovaný deťom tretieho sveta a časť na aktivity na našej škole, kde opäť chceme obhájiť titul – Škola priateľská k deťom“. 
 
 
Hadbávna Dagmar, koordinátor ŠP 
 
Zbierka pre Úniu slabozrakých a zrakovo postihnutých - Biela pastelka  
 
Aj v tom to školskom roku sme sa zapojili do predaja bielych pasteliek, výťažok finančnej sumy pôjde na zakúpenie pomôcok pre zrakovo postihnuté deti. Žiaci našej školy v spolupráci s členmi Školského parlamentu chodoli aj po všetkých inštitúciach v obci, aby pomohli čo najväčšou sumou. Aj tentokrát nás potešil ďakovný list z Únie a žiakov to určite bude motivovať, aby takto pomohli aj v budúcnosti. 
Hadbávna Dagmar, koordinátor ŠP 
 
Naše akcie v školskom roku 2009/2010 
 
 
Finále SUPERSTAR                                    (foto) 
 Konečne sme sa dočkali! Na MDD sme zorganizovali finále SUPERSTAR – súťaž našich speváckych nádejí. Do finále postúpilo šesť žiakov:
1.stupeň:
Pčolinská Klaudia( 2.ročník)
Vysokaiová Sofia( 2.ročník)
Urmacherová Barbora( 4.ročník)
2.stupeň:
Mudrý Juraj( 7.A.)
Lachvajderová Daniela( 9.A.)
Krišáková Judita( 5.ročník)
Na základe hlasovania sa absolútnymi víťazmi stali:
Hadbávna Dagmar, koordinátor ŠP 
 
 Bábkové divadielko pre predškolákov pri zápise                                                                   (foto)
Dňa 9.2.2010 sa konal zápis predškolákov do 1.ročníka aj na našej škole. Aby si naši budúci žiaci odniesli čo najkrajšiu spomienku na tento deň, pripravili si pre nich program starší spolužiaci zo škôlky, ktorí sú už veľkí prváci. Zarecitovali im básničky o písmenkách, zaspievali piesne o škole. Žiaci 9.ročníka, ktorí už tento školský rok opúšťajú brány  školy zahrali bábkové divadlo „ Ako chcel vlk chodiť do školy s Červenou Čiapočkou“.
Predškoláci boli veľmi smelí , všetci sa nám predstavili a povedali básničku o hviezdičke. Na pamiatku dostali pamätný list to školy a drobné darčeky. Všetci sa zhodli na tom, že sa tešia na september a škola na nich. 
 
Hadbávna Dagmar, koordinátor ŠP 

 
 Mikuláš v škole                                       (fotogaléria)
Už sme zdraví a takmer v plnom počte sme sa vrátili do školy v pondelok 7.12.2009 s očakávaním, ako nás prekvapí „školský“ Mikuláš. Už ráno sme si všimli, že mu pribudol aj pomocník – škriatok. Nazrel do každej triedy na 1.stupni,čert a anjel mu pomáhali prezerať zošity detí, škriatok rozdával sladkosti a deti, aby nemuseli ísť s čertom, recitovali a spievali mikulášske pesničky. Nálada bola skvelá a očakávame, že pár detí sa aj polepší.  
Hadbávna Dagmar, koordinátor ŠP 
 
 Mikuláš v škôlke - 7.12.2009                       (fotogaléria)
 Členovia Školského parlamentu sa podujali na svoju tradičnú úlohu – zorganizovať posedenie škôlkárov s Mikulášom, anjelom a čertom.Aj keď bez saní, ale s nošou plnou darčekov zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi do škôlky. Deti ho privítali pesničkou, každé dieťa sa predstavilo a vyslovilo prianie, čo si chcú nájsť pod stromčekom.  
Mikuláš sa opýtal pani učiteľky, či sú deti poslušné a zaslúžia si odmenu. Škôlkári dostali sladkosti a peknú omaľovánku. A potom sme sa všetci zúčastnili na peknom programe, vytancovali sme sa a nálada na záver bola taká skvelá, že sa nám nechcelo vôbec rozlúčiť. Ale Mikuláš sľúbil, že na budúci rok príde zase a deťom sľúbil, že Vianoce budú pekné biele. 
 
Hadbávna Dagmar, koordinátor ŠP 
 
 
Halloween 2009     (fotogaléria) 
Stalo sa už tradíciou, že našu školu posledný deň pred odchodom na jesenné prázdniny ovládnu vyššie mocnosti  a naháňajú nám strach svojím výzorom. Aj teraz sme  sa báli strašidiel, duchov a bosoriek, no našťastie boli kamarátske. Halloween sme  ukončili výstavou tekvíc pred školou, boli veľmi vydarené a za nápady si zaslúžia všetci pochvalu a sladkú odmenu.                   Hadbávna Dagmar, koordinátor ŠP 
 
 
Biela pastelka              (fotogaléria) 
Už štvrtý rok sa našu školu školu a Školský parlament obrátila Únia slabozrakých a nevidiacich o pomoc pri zakúpení špeciálnych pomôcok pre nevidiace deti. Dostali sme dve pokladničky – do ZŠ a MŠ a deti spolu s rodičmi i zamestnancami prispievali sumou 1 euro. Žiaci ako symbol a poďakovanie  od nevidiacich detí dostávali vkusný odznak v tvare bielej pastelky. Koordinátormi boli dobrovoľníci z 8.A. triedy – Adam Burčík, Maroš Varga. Nevieme akou sumou sme prispeli, ale dozvieme sa to z ďakovného listu, ktorý nám z Únie ešte nikdy nezabudli zaslať a my máme radosť, že sme mohli pomôcť. 
                                                                                                  Hadbávna Dagmar, koordinátor ŠP 
 
Naše akcie v školskom roku 2008/2009 
 
Bezpečne na  bicykli
Dňa 23.4.2009 sa na našej škole uskutočnila súťaž v jazde na bicykloch. Čakali sme dlho na pekné počasie, ale nakoniec vyšlo slniečko a nám sa chcelo ihneď nasadnúť na bicykle.
Súťažilo 20 žiakov z prvého stupňa, ktorí si doniesli vlastné  bicykle a chválime ich aj preto, lebo podľa nového cestného zákona mali aj prilby na hlavách. Sily  si zmerali v troch disciplínach. Ako prvá bola rýchlostná súťaž, pri druhej disciplíne to mali o niečo ťažšie, keďže  im boli na trať postavené prekážky, ktoré používame na TV  ako pomôcka na prekážkový beh a my sme si túto disciplínu nazvali slalom. V poslednej súťaži prekážky nahradili kužele a nasledovala jazda zručnosti, ktorá bola veľmi zaujímavá, ale aj náročná.
Na záver sa nám všetci predstavili  „ spanilou jazdou „ a bolo čo obdivovať. Pri odovzdávaní sladkostí  fanúšikovia spievali slovenskú štátnu hymnu, na čo boli hrdí víťazi..
Touto cestou by som chcel poďakovať p.uč.Hadbávnej, peknému maskotovi / J.D./ , zapisovateľke
Lenke Lukáčovej, ostatným členom ŠP, ale i triednym p.učiteľkám na 1.stupni za túto super  akciu.
 
 
Akcia „Biela pastelka“  
Naši žiaci sa hneď na začiatku činnosti ŠP v tomto šk.roku zapojili do veľmi ľudskej akcie „ BIELA PASTELKA „. Oslovili nás pracovníci Únie slabozrakých a zrakovo postihnutých, s ktorými spolupracujeme už štvrtý rok, aby sme si za symbolických 20,- zakúpili bielu pastelku s poďakovaním od zrakovo postihnutých detí. Akcia mala veľký ohlas v škole, aj v materskej škôlke. Do pokladničiek nosili žiaci celý týždeň svoje vreckové, ale prispeli korunkami navyše aj rodičia. Do akcie sa zapojili aj všetci zamestnanci školy i škôlky. Sme radi, že sme aspoň takouto formou mohli pomôcť a skvalitniť život týmto deťom. Za týždeň sme predali 152 pasteliek, za čo veľmi pekne ďakujeme. 
 
Hadbávna Dagmar, koordinátor ŠP 
Halloween 2008 
Deti sa rady boja a využili to aj naše osvedčené bosorky z radov členov ŠP, žiakov 2.stupňa, ale aj učiteliek. Nastal deň, keď všetky zlé mocnosti ovládli našu školu a zahalili ju do temného šera. Takto príjemne sme sa mohli báť 29.októbra, keď sme si zorganizovali sviatok Halloween, ktorý bol spojený s výstavou vyrezávaných tekvíc a jesenných plodov. Tekvíc a bosoriek bolo opäť viac, ako minulý šk. rok to nás veľmi, veľmi teší. My bosorky sa na Vás chystáme a vy sa už teraz začnite báť!!! 
 
Hadbávna Dagmar, koordinátor ŠP 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web